Veteranklub på Tur.

Fra Grethe For 4 måneder siden